फलटणच्या ब्राह्मण गल्ली येथील फ्लॅट विकणे आहे


फलटण शहराच्या ब्राम्हण गल्ली येथे दादा महाराज मठाच्या समोर असलेल्या रॉयल रेसिडेन्सी या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील 1 BHK फ्लॅट त्वरित विकणे आहे.

– संपर्क –

9049843370


Back to top button
Don`t copy text!