विद्यानगरनजिक अंडर कन्स्ट्रक्शन बंगलो विकणे आहे


फलटण येथील जाधववाडी ग्रामपंचायत हद्दीत विद्यानगर शेजारी असणाऱ्या “निसर्ग व्हिला” येथील अंडर कन्स्ट्रक्शन बंगलो योग्य कीमंतीस विकणे आहे.

संपर्क : 9850905716


Back to top button
Don`t copy text!