फलटण येथे प्रकल्प व्यवस्थापक पाहिजेत


निंबकर कृषि संशोधन संस्था, पशुसंवर्धन विभाग, फलटण येथे प्रकल्प व्यवस्थापक पाहिजेत.

पुरुष किंवा महिला चालेल. पाच जिल्ह्यांतील गावांमधील शेळीपालकांच्या शेळीसुधार प्रकल्पासाठी.

शैक्षणिक पात्रता: MSW / MSc किंवा इतर पदवी.

खेडयातील कामाचा कमीतकमी पाच वर्षांचा अनुभव.

ग्रामीण पार्श्वभूमी व पशुपालनाशी संबंध असलेल्यांना प्राधान्य.

क्षमता व अनुभवाप्रमाणे पगार मिळेल.

संपर्कासाठी ईमेल: nimsheep@gmail.com

फोन: 7588685867


Back to top button
Don`t copy text!