विद्यानगरनजिक अंडर कन्स्ट्रक्शन रो हाऊस त्वरित विकणे आहे


फलटण शहराच्या विद्यानगर भागाच्या नजिक जाधववाडी ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये असणारे अंडर कन्स्ट्रक्शन क्लियर टायटल (कलेक्टर NA व TP मान्यताप्राप्त) रो हाऊस त्वरित विकणे आहेत.

– संपर्क –

+919850905716

+917020772945


Back to top button
Don`t copy text!