फलटण येथील प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये मॅनेजर त्वरित भरणे आहेत


फलटण येथील प्रसिद्ध असणाऱ्या हॉटेल मधुदीप येथे मॅनेजर त्वरित पाहिजेत.

अनुभवास प्रधान्य.

आकर्षक पगार दिला जाईल

संपर्क : +917385224411

thombarephaltan@gmail.com


Back to top button
Don`t copy text!