शाळानिहाय फलटण तालुक्याचा दहावीचा निकाल; पहा सविस्तर


दैनिक स्थैर्य | दि. 29 मे 2024 | फलटण | महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या माध्यमातून मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेचा (इयत्ता १० वी) निकाल जाहीर झाला आहे. फलटण तालुक्यातील ७८ माध्यमिक शाळांमध्ये परीक्षा केंद्रांवरून या परीक्षेस ४१५४ विद्यार्थी, विद्यार्थिनी परीक्षेस बसले त्यापैकी १०५१ विशेष प्राविण्यासह १४०३ प्रथम श्रेणीत ११०६ द्वितीय श्रेणीत आणि ३७८ उत्तीर्ण श्रेणीत असे एकूण ३९३८ विद्यार्थी, विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाले असून फलटण तालुक्याचा एकत्रित निकाल ९४.८० % लागला आहे. या ७८ माध्यमिक शाळांपैकी २६ शाळांचे निकाल १००% लागले आहेत. तर उर्वरित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ही अभिनंदनीय आहे.

फलटण तालुक्यातील सर्व ७८ शाळांचे निकाल खालीलप्रमाणे:

मुधोजी हायस्कुल फलटण येथून ६८७ विद्यार्थी परीक्षेस बसले त्यापैकी ६५७ उत्तीर्ण झाले प्रशालेच्या निकाल ९५.६३%, साखरवाडी माध्यमिक विद्यालय, साखरवाडी येथून २०७ विद्यार्थी परीक्षेस बसले त्यापैकी १९७ उत्तीर्ण झाले असून निकाल ९६.१३%, यशवंतराव चव्हाण हायस्कुल फलटण येथून ८५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले त्यापैकी ७१ उत्तीर्ण झाले निकाल ८३.५२%, सौ. वेणूताई चव्हाण हायस्कुल तरडगाव येथून १३९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १३२ उत्तीर्ण झाले निकाल ९४.९६%, ज्योतिर्लिंग हायस्कुल पवारवाडी (आसू) येथून १३७ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १२७ उत्तीर्ण झाले निकाल ९२.७०%, न्यू इंग्लिश स्कुल निंबळक येथून २१ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १७ उत्तीर्ण झाले निकाल ८०.९५%, सरदार वल्लभभाई हायस्कुल साखरवाडी येथून ५० विद्यार्थी परीक्षेस बसले ४८ उत्तीर्ण निकाल ९६%, सौ. वेणूताई चव्हाण गर्ल्स हायस्कुल फलटण येथून ८८ विद्यर्थिनी परीक्षेस बसल्या ७७ उत्तीर्ण निकाल ८७.५०%, छत्रपती शिवाजी हायस्कुल वाखरी येथून ३० विद्यार्थी परीक्षेस बसले २६ उत्तीर्ण निकाल ८६.६६%, न्यू इंग्लिश स्कुल आदर्की बु. ५५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ५२ उत्तीर्ण निकाल ९४.५४%, श्री जितोबा विद्यालय जिंती २८ परीक्षेस बसले २४ उत्तीर्ण निकाल ८५.७१%, मालोजीराजे शेती विद्यालय फलटण येथून ९६ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ८३ उत्तीर्ण निकाल ८६.४५%, महात्मा फुले हायस्कुल सासवड येथून ६२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, उत्तरेश्वर हायस्कुल विडणी ७४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ७० उत्तीर्ण निकाल ९४.५९%, श्री जानाई हायस्कुल राजाळे १३४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १३१ उत्तीर्ण निकाल ९७.७६%, श्री छत्रपती शिवाजी माध्यमिक विद्यालय गिरवी ८४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ८२ उत्तीर्ण निकाल ९७.६१%, जयभवानी हायस्कुल तिरकवाडी येथून १८९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १८६ उत्तीर्ण निकाल ९८.४१%, श्रीमान एस. जी. सूर्यवंशी विद्यालय तांबवे ४६ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ४५ उत्तीर्ण निकाल ९७.८२%, कै. संजय गांधी विद्यालय गुणवरे ४२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३९ उत्तीर्ण निकाल ९२.८५%, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय बीबी ६६ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ६५ उत्तीर्ण निकाल ९८.४८%, हनुमान माध्यमिक विद्यालय गोखळी ५३ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ४५ उत्तीर्ण निकाल ८४.९०%, फलटण हायस्कुल फलटण २५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले २० उत्तीर्ण निकाल ८०%, श्रीमंत शिवाजीराजे इंग्लिश मिडीयम स्कुल जाधववाडी फलटण ५५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, हिंगणगाव माध्यमिक विद्यालय हिंगणगाव २५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले २२ उत्तीर्ण निकाल ८८%, काळज हायस्कुल काळज २८ विद्यार्थी परीक्षेस बसले २६ उत्तीर्ण निकाल ९२.८५%, तरडफ माध्यमिक विद्यालय तरडफ १७ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, न्यू इंग्लिश स्कुल निंभोरे २२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, मॉडर्न हायस्कुल बरड ९० विद्यार्थी परीक्षेस बसले ८२ उत्तीर्ण निकाल ९१.११%, वाठार हायस्कुल वाठार निंबाळकर २५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले २४ उत्तीर्ण निकाल ९६%, जावली हायस्कुल जावली २९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, मठाचीवाडी विद्यालय मठाचीवाडी २३ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, श्रीमती प्रेमालाताई चव्हाण हायस्कुल फलटण १६ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १३ उत्तीर्ण निकाल ८१.२५%, शिवशंकर माध्यमिक विद्यालय सासकल १५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, न्यू इंग्लिश स्कुल पाडेगाव ३६ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, सिद्धेश्वर हायस्कुल पिंपरद ४२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३९ उत्तीर्ण निकाल ९२.८५%, खुंटे हायस्कुल खुंटे १९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, क्रांतिसिंह नाना पाटील हायस्कुल सरडे ५५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ५३ उत्तीर्ण निकाल ९६.३६%, श्री गाडगे महाराज माध्यमिक आश्रमशाळा ताथवडा ५९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ५७ उत्तीर्ण निकाल ९६.६१%, ढवळ हायस्कुल ढवळ ३४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, सालपे माध्यमिक विद्यालय ६० विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, श्री संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय नांदल ४३ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, सरलष्कर श्रीमंत बाबाराजे खर्डेकर विद्यालय हनुमंतवाडी ४५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ४० उत्तीर्ण निकाल ८८%, ज्योतिर्लिंग माध्यमिक विद्यालय फडतरवाडी १३ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, आदर्की माध्यमिक विद्यालय आदर्की खु. ३८ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३५ उत्तीर्ण निकाल ९२.१०%, श्री ज्योतिर्लिंग इंग्लिश स्कुल चव्हाणवाडी ३९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३६ उत्तीर्ण निकाल ९२.३०%, भैरवनाथ हायस्कुल मुरूम ४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले २ उत्तीर्ण निकाल ५०%, पंचक्रोशी माध्यमिक विद्यालय कुरवली खु. २७ विद्यार्थी परीक्षेस बसले २२ उत्तीर्ण निकाल ८१.४८%, भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय राजुरी ३५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३२ उत्तीर्ण निकाल ९१.४२%, श्रीराम होलेश्वर माध्यमिक विद्यालय मुंजवडी ४० विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३७ उत्तीर्ण निकाल ९२.५०%, न्यू इंग्लिश स्कुल सुरवडी ४१ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ४० उत्तीर्ण निकाल ९७.५६%, श्री धुळदेव विद्यालय धुळदेव ५४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ५१ उत्तीर्ण निकाल ९४.४४%, कमला निंबकर बालभवन फलटण २८ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, श्रीमंत सगुणमाता माध्यमिक विद्यालय दालवाडी ४६ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ४४ उत्तीर्ण निकाल ९५.६५%, सहकार महर्षी हनुमंतराव पवार हायस्कुल फलटण ८८ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ८५ उत्तीर्ण निकाल ९६.५९%, आंदरुड माध्यमिक विद्यालय आंदरुड ३२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३० उत्तीर्ण निकाल ९३.७५%, स्व. मल्हारराव सस्ते माध्यमिक विद्यालय सस्तेवाडी ७२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, चौधरवाडी हायस्कुल चौधरवाडी १९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, रावडी माध्यमिक विद्यालय रावडी २२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले २० उत्तीर्ण निकाल ९०.९०%, होळ माध्यमिक विद्यालय होळ १० विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर माध्यमिक विद्यालय फलटण २५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, उपळवे हायस्कुल उपळवे ३७ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३६ उत्तीर्ण निकाल ९७.२९%, शरद प्रतिभा माध्यमिक विद्यालय शिंदेवाडी २१ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, वडले माध्यमिक विद्यालय वडले १४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १३ उत्तीर्ण निकाल ९२.८५%, वाजेगाव माध्यमिक विद्यालय वाजेगाव ३५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३३ उत्तीर्ण निकाल ९४.२८%, पाच पांडव माध्यमिक आश्रमशाळा अलगुलेवाडी १५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १३ उत्तीर्ण निकाल ८६.६६%, श्री संत गाडगेमहाराज माध्यमिक आश्रमशाळा खराडेवाडी ४२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ४१ उत्तीर्ण निकाल ९७.६१%, माध्यमिक आश्रमशाळा सांगवी १३ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, निरगुडी हायस्कुल निरगुडी ३९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ३७ उत्तीर्ण निकाल ९४.८७%, दुधेश्वर माध्यमिक विद्यालय दुधेबावी ४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, माध्यमिक विद्यालय साठे २५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले २२ उत्तीर्ण निकाल ८८%, अम्बिशन इंग्लिश मिडीयम स्कुल आदर्की बु. २९ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, ब्रिलियंट ऍकेडमी इंग्लिश मिडीयम स्कुल ३१ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, बी. जे. इंग्लिश मिडीयम स्कुल खामगाव १५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, नियोजित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय १५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले १३ उत्तीर्ण निकाल ८६.६६%, प्रोग्रेसिव्ह कॉन्व्हेंट स्कुल ३५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, राष्ट्रबंधू राजीव दीक्षित गुरुकुल पिंपरद ४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%, हाजी अब्दुल रज्जाक उर्दू हायस्कुल फलटण ८ विद्यार्थी परीक्षेस बसले ७ उत्तीर्ण निकाल ८७.५०%, ब्लूम इंग्लिश मिडीयम स्कुल गुणवरे ३ विद्यार्थी परीक्षेस बसले सर्व उत्तीर्ण निकाल १००%.


Back to top button
Don`t copy text!