फलटण येथील ज्वेलर्स दुकानात त्वरीत कामगार भरणे आहेत


१. अकौटंट – अकौंट्सचे ज्ञान आवश्यक

२. सेल्समन – ज्वेलर्स लाईन मधील 2 वर्षे अनुभव आवश्यक

तरी इच्छुक उमेदवारांनी तातडीने संपर्क साधावा.

– संपर्क –
श्री महाराजा ज्वेलर्स,
गाळा नं. 3 व 4, मुधोजी हायस्कूल शॉपिंग सेंटर, महावीर स्तंभाशेजारी, फलटण.

मोबा.: 9075153333


Back to top button
Don`t copy text!