कोळकी येथील 5 गुंठे क्षेत्र विकणे आहे


निसर्गरम्य, शांत ठिकाण, इरिगेशनलगत, मालोजीनगर कोळकी येथे राहत्याघरासहीत 5 गुंठे क्षेत्र योग्य किंमत आल्यास त्वरीत विकणे आहे.

संपर्क वेळ दुपारी 3 ते 7 पर्यंत आहे.

संपर्क 8208905465

कधीही संपर्क साधा 74982 22478


Back to top button
Don`t copy text!